JP-Networks s.r.o.

JP-Networks s.r.o.

SUCCESS STORY

Kamerový systém s LTE připojením a zálohováním do cloudu


Pro našeho zákazníka který se věnuje developmentu a stavbám jsme realizovali projekt instalace kamerového systému pro dohled nad stavbou bytového domu ve Strašnicích.

Projekt zahrnoval kooperaci s několika subjekty a následně nákup hardware a instalaci kompletního řešení od silnoproudé instalace sloužící k napájení systému, přes instalaci kamery a síťových zařízení až po připojení na LTE síť poskytovatele internetu. Po dokončení projektu poskytujeme dohled nad dostupností a funkcí kamery, její kompletní správu (např. přidělování přístupů), zálohování záznamu na vyhrazené datové uložiště a zajišťujeme zároveň podporu uživatelům využívající přístup ke kameře.